До и после грозы
Popradské pleso (Poprádi-tó, Poppersee) je ledovcové jezero v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Je 380 m dlouhé a 248 m široké. Má rozlohu 6,880 ha a hloubku 17,6 m. Leží v nadmořské výšce 1494,3 m v Mengusovské dolině. Попрадске Плесо (Попрад-Для Poppersee) является ледниковое озеро в Менгусовской долины в Высоких Татрах в Словакии. Это длиной 380 м и шириной 248 м. Он имеет площадь 6880 га и глубиной 17,6 м находится на высоте 1,494.3 м Менгусовской долине.